Project Description

MAXApp

www.maxqda.com

Kvalitativna analiza podataka (QDA)

MAXApp je savršena dopuna kvalitativnom softveru za analizu podataka MAXQDA (Windows i Mac OS X). MAXApp je aplikacija za istraživanje polja koja vam omogućava da pravite beleške i beležite zapažanja i misli u pokretu. Savršena za rad na terenu, aplikacija vam omogućava da kreirate tekstualne dokumente i audio snimke ili da uvezete fotografije i video zapise. Dodajte kodove ili beleške i povežite ih sa geoinformacijama sa mesta na kome se trenutno nalazite. Prikupljeni podaci se zatim mogu lako prenijeti preko Dropbox-a ili USB kabla na Vaš kompjuter, a zatim na MAXQDA.

Dok prikupljate podatke, aplikacija Vam omogućava da kodirate Vaše beleške. Pored uobičajenog kodiranja putem teksta, MAXApp vam omogućava da pristupite neverbalnoj klasifikaciji inovativnog emoticode sistema: izaberite između više od 300 emotikona i simbola da biste označili čitave dokumente, tekstualne odlomke ili multimedijalne datoteke. Ovaj metod kodiranja razvijen je specijalno za upotrebu u pokretu, što olakšava snimanje intervjua na terenu, dokumentovanje okruženja ili svakodnevna istraživanja nakon procesa.