Konferencija ZeroProject 2018 se ponovo fokusira na pristupačnosti. Pristupačnost je veoma važan problem, sa 14 procenata stanovništva u Austriji – više od 1 miliona ljudi – koji žive sa invaliditetom, a jedno od tri domaćinstva širom sveta pogođena je invaliditetom.

Konferencija, u bečkom UNO Gradu, fokusira se na rešenja i metode pristupačnosti. Pred više od 500 inovatora i rukovodilaca iz celog sveta, Mopius će predstaviti svoje rešenje MenuSpeak – Meni koji može da priča kao inovativnu aplikaciju koja omogućuje samoodređenje i pristupačnost u restoranima.

O Nultom projektu: ZeroProject je inicijativa fondacije Essl. Nulti projekat sarađuje sa Svetskim većem za budućnost i Evropskim centrom fondacije za promovisanje prava osoba s invaliditetom širom sveta. ZeroProject širi najbolja praktična rešenja koja poboljšavaju svakodnevni život osoba sa invaliditetom i jačaju njihova zakonska prava. Uključeno je 3.000 stručnjaka iz 150 zemalja