17. oktobra biće poseban „Dijalog u mraku“. Na ovom poslovnom sastanku biće predstavljena inovativna rešenja bečkih tehnoloških kompanija. Oni se kreću od unutrašnje navigacije, letaka sa uputstvima za razgovor, pametnih cipela koje upozoravaju na prepreke, novih Brajevih prikaza i našeg MenuSpeak – govorećeg menija. Radujemo se našoj prezentaciji u sobi bez svetla. Program